Aldena Shipping
Juhtimis-ja kvaliteedisüsteemide väljatöötamine vastavalt ISM / ISPS / ISO
Meie firma spetsialistidel on kogemus laevadokumentatsioonide väljatöötamine vastavalt rahvusvahelistele õigusaktide nõuetele ja merekonventsioonidele (ISM Code, ISPS-koodeksi, ILO, jne), sealhulgas:
 • dokumentatsiooni väljatöötamine vastavalt ISM koodeksile laevafirmade ja laevade tunnistamiseks vastavalt Meresõiduohutuse ja rahvusvahelise koodeksi nõuetele;
 • laeva turva plaanide väljatöötamine vastavalt ISPS koodeksile;
 • laeva reostustõrje tegutsemiskava ja plaanide väljatöötamine reostuse puhul vastavalt (SOPEP) nõuetele;
 • laeva ballastvee käitlemise plaanide väljatöötamine vastavalt (BWMP);
 • orgaaniliste heitkoguste utiliseerimisplaanide väljatöötamine;
 • laevade dokumentide väljatöötlemine edasiseks sertifitseerimiseks ja tunnistamiseks vastavalt ISPS-koodeksile;
 • dokumentatsiooni väljatöötamine vastavalt ILO nõuetele;
Üks meie tegevuse põhisuundi on juhtimissüsteemide väljatöötamine ja rakendamine. Juhtimissüsteemide loomine on töömahukas ja vastutustundlik protsess. Juhtimissüsteemi projekti väljatöötamine, sertifitseerimise ja ettevalmistamise aluseks on Teie firma juhtide huvi, et oleks tagatud püsiv toote või teenuse kvaliteet ning suurendada konkurentsivõimet. Meie poolt pakutav teenus sisaldab kõiki etappe, et väljatöötada juhtimissüsteem,milline toob oodatava tulemuse ja dokumentatsiooni ettevalmistamine "võtmed kätte" skeemi järgi mis on vajalik tunnustamiseks:
 • kvaliteedijuhtimise süsteemi vastavalt nõuetele ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008);
 • keskkonnajuhtimise süsteemi ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004);
 • töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise süsteemi OHSAS 18001:2007;
 • meresõiduohutuse juhtimise süsteemi vastavalt ISM koodeksi nõuetele;
 • kvaliteedijuhtimise süsteemi integreerimine, vastavalt ülalnimetatud ohutuse ja keskkonna nõuetele ja standartidele.
Meie spetsialistid annavad põhjaliku nõustamise laevaomanikele koostööks äriühingu OCIMF (Oil International Marine Forum) osalejatega. Aitame laevaomanikel ja tema tankeritel registreerimiseks OCIMF, SIRE süsteemides, ning anname nõu OCIMF inspektorite aruande käitlemisel pärast laevakontrolli. Meie ettevõttel on pikaajaline hindamise ja analüüsi kogemus vastavalt aastase/kvartali SIRE kontrolle tulemustele.

Pakume nõustamisteenuseid koostöös Meremeeste ametiühinguga (ITF), õigusandlikud nõuanded vastavalt kollektiivlepingutele. Meie ettevõte saab pakkuda elektroonilisel kujul igasugused IMO resolutsioone, teatisi meremeestele vene/inglise keeles, ALRS muudatusi.

Ettevõte pakub klientidele nõustamisteenused TMSA küsimustes ja kõikide OCIMF’iga seotud nõuetega, sealhulgas:
 • Ettevõtte Ddokumentatsiooni kontroll vastavalt TMSA 2;
 • Praktilised nõuanded ja selgitamine TMSA nõuetel;
 • TMSA nõuded ettevõtte juhtimise süsteemisse eluviimine;

eu fund

During the period 12.05.2011 – 30.04.2013 the project “Aldena Shipping Ltd Export Development” was co-financed by the European Regional Development Fund in order to improve competitiveness and increase exports to foreign countries. The project received support from Enterprise Estonia Export Marketing support measures. Current website is supported by the European Regional Development Fund.